કઈ પણ શોધવું હોય તો અહી સમય ન બગાડો,આ જગ્યા ખોવાઈ જવા માટે છે.-dkc

All the posts had deleted due to some virus infection.

વાઇરસ સંક્રમણને કારણે બધી જ પોસ્ટ ડિલીટ કરી દીધી છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s